Administrator danych

Informacja o administratorze danych
Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Auto-Serwis Stempień Bartosz Stempień, 10-337 Olsztyn ul. Morwowa 12, NIP 739-335-18-22, zwany dalej Administratorem.
2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingowych, przedstawienia oferty handlowej i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
4. Podanie danych jest niezbędne do nawiązania kontaktu.
5. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.